Ważne

Spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze

Spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze
 
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, ogłaszanych w IV kwartale 2015 r., które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.
Podczas spotkań omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursów z Osi priorytetowej 7 w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020:
  • Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty,
  • Działanie 7.5 Usługi społeczne,
  • Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społeczne.
 
Spotkania informacyjne zostaną połączone z warsztatami obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS. Spotkania odbędą się:
  • 7 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 wykład, 12:00 – 14:00 warsztaty) w Gorzowie Wlkp.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 25;
  • 11 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 wykład, 12:00 – 14:00 warsztaty) w Zielonej Górze: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15A.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email.
Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia 2015 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).
 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email.
Na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia 2015 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).
 
FORMULARZ O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku dużej liczby zainteresowanych, godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji.
Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.
 
Serdecznie zapraszamy!

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 11.01.2016
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
www.bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712