główny obszar treści menu główne

Ważne

Jasień - „Miasto z klimatem”

Szanowni Mieszkańcy

Miasto Jasień zostało wyróżnione w edycji projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn „Miasto z klimatem” w kategorii jakość powietrza.

Na mocy zawartego porozumienia w grudniu 2021 między Gminą Jasień a Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Gmina przystąpiła do współpracy w ramach specjalistycznego doradztwa strategicznego renomowanych instytucji takich jak Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Badawczy Leśnictwa i Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspierać będzie proces planowania i wdrażania polityki klimatyczno-środowiskowej na poziomie lokalnym. Wynikiem współpracy miast z ekspertami będą mapy drogowe transformacji klimatycznej wraz z określeniem ambitnych celów w tym procesie.
Doradztwo strategiczne będzie polegać na dokonaniu wspólnie z miastami przeglądu wybranych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz wypracowaniu rekomendacji co do modyfikacji, albo określenia nowych, ambitnych celów transformacji klimatyczno-środowiskowej, w tym określenia listy projektów indykatywnych. Celem wsparcia będzie także zbudowanie zdolności administracyjnej miasta i jego przygotowanie do finansowania kluczowych inwestycji w ramach nowej perspektywy finansowej UE, środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz z programów priorytetowych NFOŚiGW.

W związku z powyższym w dniach 26.07.2022 – 29.07.2022 na terenie miasta Instytut Badawczy Leśnictwa będzie wykonywał inwentaryzację terenową zieleni miejskiej na potrzeby projektu Miasto z Klimatem.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Data utworzenia: 27.07.2022
  • Autor:Administrator
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712