Ważne

Rodzina 500+ Świadczenia wychowawcze

 
Urząd Miejski w Jasieniu uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy (2021/2022), który rozpocznie się z dniem 1 czerwca 2021 r. i potrwa do 31 maja 2022 r. przyjmowane będą od:
 • 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej,
 • 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną.
Wszystkie wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Jasieniu w godzinach:
- od 7.30 do 16.30 (w poniedziałki)
- od 7.00 do 15.00 (od wtorku do czwartku)
- od 7.00 do 14.00 (w piątki).
Terminy składania wniosków i terminy wypłat:
 • złożenie wniosku w okresie od 1 lutego do dnia 30 kwietnia danego roku, oznacza, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca danego roku,
 • złożenie wniosku w maju danego roku, oznacza, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca danego roku,
 • złożenie wniosku w czerwcu danego roku, oznacza, ze ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia danego roku,
 • złożenie wniosku w lipcu danego roku, oznacza, ze ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września tego roku.
 • złożenie wniosku w sierpniu danego roku, oznacza, że ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku
W celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym rzetelnej obsługi i sprawnego złożenia wniosku na wszystkie świadczenia zwracamy się z prośbą o przestrzeganie godzin przyjmowania wniosków oraz o poprawne wypełnianie wniosków.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Data utworzenia: 18.01.2021
 • Autor:E. U.
 • Baner: e-usługi
 • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712