Ważne

Informuję, iż zostały przywrócone indywidualne rachunki bankowe,
na które mieszkańcy uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     
 
     Za utrudnienia przepraszamy
 
Skarbnik Gminy
/-/ Agnieszka Woźniak
08.12.2017

Uwaga.

W okresie od dnia 30 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. Urząd Miejski w Jasieniu będzie czynny:
Poniedziałek od godz.7.30 do 15.30,
Od wtorku do czwartku od godz. 7.00 do 14.00,
Piątek od godz. 7.00 do 13.00.
 
Kasa Urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
    Poniedziałek od godz. 9.00 do 14.00,
    Od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 12.00.
17.02.2017

Informacja.

 
Burmistrz Jasienia informuje, iż w związku z Zarządzeniem nr 120/12/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jasieniu zmienione będą godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
 
Urząd Miejski w Jasieniu od 01.03.2017 r. czynny będzie w godzinach:
 
          PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30
WTOREK-CZWARTEK 7.00 - 15.00
                        PIĄTEK 7.00 - 14.00

KASA Urzędu będzie czynna w godzinach:

          PONIEDZIAŁEK 9.00 - 15.00
      WTOREK- PIĄTEK 7.30 - 13.00
 
Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 7.30 - 16.30
 
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu od dnia  01.03.2017 r. będą obowiązywały następujące dni i godziny przyjmowania interesantów:
1)    Referat Spraw Socjalnych
2)    Referat Finansowy
3)    Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Planowania   Przestrzennego i Infrastruktury
 
 PONIEDZIAŁEK - 7.30 - 16.30
          WTOREK -  7.00 - 15.00
             ŚRODA -  7.00 - 15.00

CZWARTEK- interesantów nie przyjmuje się
             PIĄTEK  - 7.00 - 14.00

Pozostałe referaty przyjmują interesantów zgodnie z rozkładem czasu pracy Urzędu Miejskiego.
 

BURMISTRZ JASIENIA
/-/Andrzej Kamyszek
 
 
 
W sprawie skarg i wniosków pracownicy Urzędu przyjmują:
 
 
1. Burmistrz Jasienia – w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 
2. Zastępca Burmistrza i Sekretarz – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 
3. Przewodniczący Rady – w środy od 1300 do 1500 po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 
4. Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 
 
23.02.2016

O stronach www

Serdecznie witamy na stronach serwisu informacyjnego Gminy Jasień. Serwis ten jest jedynym oficjalnym serwisem internetowym Urzędu Miejskiego w Jasieniu.  Informacje w serwisie zostały podzielone na dwie oddzielne części zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Część informacyjno - promocyjna znajduje się pod adresem www.jasien.com.pl i stanowi podstawowy serwis Gminy Jasień, oraz część poświęcona kontaktom z mieszkańcami, publikacjom przepisów prawnych, zamówieniom publicznym tzw. BIP pod adresem www.bip.jasien.pl. Wszelkie inne adresy www i informacje zawarte na tych stronach nie posiadają autoryzacji Urzedu Miejskiego
Ilustracja do informacji: Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w hołdzie nauczycielom i pracownikom oświaty
3 grudnia 2015 r.na terenia jasieńskiej nekropolii odsłonięto tablicę pamiątkową
z okazji 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tablica upamiętnia pracę i działalność nauczycieli z gminy Jasień.
W uroczystościach brali udział samorządowcy,
władze związku i delegacje ZNP z okręgu lubuskiego, delegacje szkół i placówek kultury oraz młodzież.
W czasie uroczystego apelu odczytano nazwiska nieżyjących już jasieńskich pedagogów i złożono wiązanki kwiatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w hołdzie nauczycielom i pracownikom oświaty

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka"
zaprasza do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do zapoznania się z projektem w/w dokumentu i do zgłaszania uwag. Uwagi prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko lub drogą elektroniczną na adres: e-mail .
 
Zmiany zgłoszone po upływie terminu i nie na wymaganym formularzu nie będą rozpatrywane.
 
Prezes Stowarzyszenia
Helena Miklaszewska
 
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz zgłaszania uwag oraz cele wraz przedsięwzięciami i wskaźnikami do pobrania pod adresem http://www.grupaluzycka.pl/.
 
Spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, ogłaszanych w IV kwartale 2015 r., które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970790617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712