Ważne

Z uwagi na upał i prognozy, które przewidują dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza
informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/52/2019 Burmistrza Jasienia z dnia 24 czerwca 2019 r.
 w okresie od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca 2019 r.
Urząd Miejski w Jasieniu będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
24.06.2019 r. od 7.30 do 14.00,
25.06.2019 r. od 7.00 do 14.00,
26.06.2019 r. od 7.00 do 14.00,
27.06.2019 r. od 7.00 do 14.00,
28.06.2019 r. od 7.00 do 13.00.
                                      Za utrudnienia przepraszamy
Informuję, iż zostały przywrócone indywidualne rachunki bankowe,
na które mieszkańcy uiszczali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
     
 
     Za utrudnienia przepraszamy
 
Skarbnik Gminy
/-/ Agnieszka Woźniak
08.12.2017

Uwaga.

W okresie od dnia 30 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. Urząd Miejski w Jasieniu będzie czynny:
Poniedziałek od godz.7.30 do 15.30,
Od wtorku do czwartku od godz. 7.00 do 14.00,
Piątek od godz. 7.00 do 13.00.
 
Kasa Urzędu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
    Poniedziałek od godz. 9.00 do 14.00,
    Od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 12.00.
17.02.2017

Informacja.

 
Burmistrz Jasienia informuje, iż w związku z Zarządzeniem nr 120/12/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jasieniu zmienione będą godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Jasieniu.
 
Urząd Miejski w Jasieniu od 01.03.2017 r. czynny będzie w godzinach:
 
          PONIEDZIAŁEK 7.30 - 16.30
WTOREK-CZWARTEK 7.00 - 15.00
                        PIĄTEK 7.00 - 14.00

KASA Urzędu będzie czynna w godzinach:

          PONIEDZIAŁEK 9.00 - 15.00
      WTOREK- PIĄTEK 7.30 - 13.00
 
Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 7.30 - 16.30
 
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Jasieniu od dnia  01.03.2017 r. będą obowiązywały następujące dni i godziny przyjmowania interesantów:
1)    Referat Spraw Socjalnych
2)    Referat Finansowy
3)    Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Planowania   Przestrzennego i Infrastruktury
 
 PONIEDZIAŁEK - 7.30 - 16.30
          WTOREK -  7.00 - 15.00
             ŚRODA -  7.00 - 15.00

CZWARTEK- interesantów nie przyjmuje się
             PIĄTEK  - 7.00 - 14.00

Pozostałe referaty przyjmują interesantów zgodnie z rozkładem czasu pracy Urzędu Miejskiego.
 

BURMISTRZ JASIENIA
/-/Andrzej Kamyszek
 
 
 
W sprawie skarg i wniosków pracownicy Urzędu przyjmują:
 
 
1. Burmistrz Jasienia – w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 
2. Zastępca Burmistrza i Sekretarz – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 
3. Przewodniczący Rady – w środy od 1300 do 1500 po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 
4. Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 
 
23.02.2016

O stronach www

Serdecznie witamy na stronach serwisu informacyjnego Gminy Jasień. Serwis ten jest jedynym oficjalnym serwisem internetowym Urzędu Miejskiego w Jasieniu.  Informacje w serwisie zostały podzielone na dwie oddzielne części zgodnie z wymaganiami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Część informacyjno - promocyjna znajduje się pod adresem www.jasien.com.pl i stanowi podstawowy serwis Gminy Jasień, oraz część poświęcona kontaktom z mieszkańcami, publikacjom przepisów prawnych, zamówieniom publicznym tzw. BIP pod adresem www.bip.jasien.pl. Wszelkie inne adresy www i informacje zawarte na tych stronach nie posiadają autoryzacji Urzedu Miejskiego
Ilustracja do informacji: Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w hołdzie nauczycielom i pracownikom oświaty
3 grudnia 2015 r.na terenia jasieńskiej nekropolii odsłonięto tablicę pamiątkową
z okazji 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Tablica upamiętnia pracę i działalność nauczycieli z gminy Jasień.
W uroczystościach brali udział samorządowcy,
władze związku i delegacje ZNP z okręgu lubuskiego, delegacje szkół i placówek kultury oraz młodzież.
W czasie uroczystego apelu odczytano nazwiska nieżyjących już jasieńskich pedagogów i złożono wiązanki kwiatów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w hołdzie nauczycielom i pracownikom oświaty

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka"
zaprasza do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do zapoznania się z projektem w/w dokumentu i do zgłaszania uwag. Uwagi prosimy składać na załączonym formularzu w terminie do 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia, ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko lub drogą elektroniczną na adres: e-mail .
 
Zmiany zgłoszone po upływie terminu i nie na wymaganym formularzu nie będą rozpatrywane.
 
Prezes Stowarzyszenia
Helena Miklaszewska
 
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność (LSR), formularz zgłaszania uwag oraz cele wraz przedsięwzięciami i wskaźnikami do pobrania pod adresem http://www.grupaluzycka.pl/.
 
Spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, ogłaszanych w IV kwartale 2015 r., które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712