główny obszar treści menu główne

Ważne

13.06.2022

Informacja

 
Uprzejmie informujemy,
że dnia 17.06.2022 r.
Urząd Miejski w Jasieniu
oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieniu
 będą nieczynne.
 
 
Za utrudnienia przepraszamy.
06.06.2022

PSZOK Czerwiec 2022r.

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ♻️ w Jasieniu przy ul. Żytniej,
zgodnie z harmonogramem będzie czynny w dniu 13.06.2022 r. w godzinach: 09:00 - 17:00
Apel do ludzi dobrej woli!
Uruchomiliśmy konto bankowe w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Wpłat można dokonywać na konto bankowe:
Caritas 07 1020 5402 0000 0702 0020 5716 z dopiskiem "Pomoc Ukrainie Jasień" do dnia 30.04.2022r.
Nie bądźmy obojętni!
Zebrane środki przeznaczone zostaną dla uchodźców zamieszkujących na terenie Gminy Jasień.
 
Konto Bankowe
 
28.02.2022

Serwis syreny alarmowej

Uwaga Mieszkańcy!!!
Dnia 01.03.2022r. w godzinach urzędowania odbędzie się serwis syreny alarmowej, w związku z tym nadawane będą krótkie sygnały dźwiękowe i głosowe.
 
11.01.2022

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym (element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej), poniżej udostępniamy Państwu plik "Dodatek osłonowy" z informacjami o  zasadach przyznawania dodatku, 
oraz wzór wzniosku do samodzielnego wydruku.
 

Załączniki

Zachęcamy wszytkich niezaszczepionych do rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia:
informcje, linki oraz aktualności publikowane będą w utworzonej zakładce  "#SZCZEPIMYSIE"
21.11.2020

Program "Wspieraj Seniora"

 
 
 
PROGRAM REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
​ “WSPIERAJ SENIORA” ​ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
 
Program adresowany jest do:
    1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.
    2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
 
Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
w pytaniach i odpowiedziach:
 
 
Gmina Jasień przystąpiła do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020,
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Program jest dofinansowany ze środków budżetu państwa.
 
Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w okresie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu
i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie,
która korzystaz  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 
 
Program adresowany jest do: 
    • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19,
    • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
Osoby spełniające powyższe kryterium otrzymania takiego wsparcia mogą zadzwonić
na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów: 
 
Numer infolinii: 22 505 11 11
 
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie
przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem,
weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia,
która ma polegać w szczególności na dostarczeniutej grupie Seniorów zakupów,
zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.
 
 
 
I. Czas realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
Program realizowany jest w Gminie Jasień od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 
II. Ogólne zasady realizacji Programu „Wspieraj Seniora”
Na terenie Gminy Jasień wsparcie dla seniorów, którzy ukończyli 70 lat, będzie polegać na zrobieniu
im zakupów, w szczególności artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków.
W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach wsparciem może być objęta osoba poniżej 70 roku życia.
 
By skorzystać ze wsparcia w ramach programu należy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii:
22 505 11 11
 
Z programu nie mogą skorzystać osoby posiadające decyzję o przyznaniu usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
III. Zasady udzielenia wsparcia w formie zakupów
 
Zgłoszenie otrzymane z ogólnopolskiej infolinii jest weryfikowane przez pracownika socjalnego poprzez kontakt telefoniczny.
Pracownik w rozmowie telefonicznej potwierdza dane seniora i ustala zakres pomocy tzn. listę i termin dostawy zakupów.
Płatności za zakupy dokonuje senior z własnych środków,
po uprzednim przekazaniu w formie zaliczkowej pieniędzy pracownikowi, który zrobi zakupy.
Rozliczenie za zakupy nastąpi na podstawie paragonu.
 
 
 
W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na wirusa SARS Cov-2 na terenie Gminy Jasień oraz w trosce o Państwa zdrowie informujemy, że Urząd Miejski w Jasieniu  i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 02 listopada 2020 r. (poniedziałek)ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW do odwołania.
W celu załatwienia  sprawy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny. Korespondencję kierowaną do Urzędu można wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu.
W przypadku konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Jasieniu (rejestracja zgonów, pilne wydanie dowodu lub inne bardzo ważne sprawy wymagające osobistego kontaktu) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym,
z którym zostanie ustalony termin i miejsce spotkania.
W związku z zamknięciem Urzędu, kasa będzie nieczynna. Wszelkich wpłat należy dokonywać elektronicznie. W szczególnych sytuacjach (osoby starsze, niepełnosprawne) kasa zostanie otwarta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.
UWAGA !
Nie można wrzucać do Skrzynki Podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu wniosków, które wymagają osobistego stawiennictwa. Dotyczy to: złożenia wniosku o dowód osobisty, unieważnienia dowodu osobistego, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania. W przypadku pozostawienia wniosków dotyczących wymienionych spraw zostaną one zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Wnioski te można przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-PUAP opatrzone profilem zaufanym osoby, której wniosek dotyczy.
Przypominamy, że wejście do Urzędu Miejskiego w Jasieniu jest możliwe tylko i wyłącznie  w maseczce zasłaniającej usta i nos. Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane. Zwracamy uwagę, że po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i zachować odpowiednie odległości od innych osób.
W tym szczególnym czasie prosimy o odłożenie spraw które nie wymagają natychmiastowej wizyty, decyzji lub załatwienia.
W celu udzielenia informacji prosimy o kontakt tel. 684578872,
lub e-mail e-mail. Wykaz telefonów został wywieszony na drzwiach Urzędu oraz udostępniony w BIP.  
Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Urzędu będziemy mieszkańców informować na bieżąco.
Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.
 
                                                                                               /-/ Andrzej Kamyszek
Urząd Miejski w Jasieniu informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009), szacowanie start w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzenie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną - bez udziału gminnej komisji.
Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została udostępniona aplikacja publiczna, poprzez którą rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.
Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej:
 
 
  • Baner: e-usługi
  • Baner: Facebook

Adres urzędu

Urząd Miejski w Jasieniu
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień
tel. 68 457 88 72
fax. 68 457 88 73
 
adres e-mail
 
bip.jasien.pl

Konta bankowe

Szczegółowy opis kont: strona BIP
 
Urząd: NIP 928-10-04-393 REGON 970770617
Gmina: NIP 928-19-63-691 REGON 000528712