W czwartek 9.05.2024 r. Burmistrz Małgorzata Zimna, przy kontrasygnacie Głównego Specjalisty ds. księgowości Karolina Matrunionek, podpisała z władzami Gminy Lubsko Porozumienie mające na celu podjęcie wzajemnej współpracy przy budowie drogi zjazdowej z obwodnicy Jasień-Lubsko (w kierunku Lubska) i drogi wojewódzkiej nr 289 między Budziechowem a Lubskiem (po zakończeniu drugiego etapu obwodnicy Lubska).Był to dobry moment na omówienie przez Włodarzy obu Gmin planów współpracy w przyszłości.